KALENDARZ ZAWODÓW 2019

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Szybka Statyka - zaproszenie na zawody


Termin:            02 luty 2019 r.
Miejsce:           Strzelnica w Wojcieszycach
Czas:               09:30 - 10:00 - REJESTRACJA ZAWODNIKÓW
                        10:00  - OTWARCIE ZAWODÓW             
                        14:30 – 15.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

Wpisowe:    70,00 zł. wpłacone na wskazane konto w terminie do 3 dni przed zawodami,
        90 zł. płacone gotówką w dniu zawodów

Minimalna ilość strzałów
Pistolet – 25
Karabin – 25
Strzelba – 13 - śrut i 10 - breneka ( slug)

UWAGI:
1. W trakcie zawodów strzelcy będą rywalizować o medale w konkurencjach: pistolet centralny zapłon ( 1 klasa sprzętowa – open), karabin centralny zapłon ( 2 klasy sprzętowe – standard i open), strzelba gładkolufowa ( 1 klasa sprzętowa – open). Broń klasy PCC dopuszczalna jest w konkurencji kcz open.
2. W skład każdej konkurencji wchodzą dwa etapy:
A - strzelanie statyczne,
B - strzelanie szybkie.
Strzelanie w obydwu etapach odbywa się z tej samej broni w niezmienionej konfiguracji osprzętu ( lufy, przyrządy celownicze, chwyty, itp.)
3. Na wynik konkurencji składa się suma punktów zdobytych w obydwu etapach. W przypadku tej samej liczby punktów w konkurencji o kolejności zajętego miejsca decyduje wynik uzyskany w etapie A.
4. Dla najlepszych strzelców zawodów przewidziano puchary. Klasyfikacja generalna zawodów zostanie opracowana na podstawie sumy punktów zdobytych w 3 konkurencjach. W przypadku tej samej liczby punktów                         o miejscu decyduje wynik konkurencji pistolet.
5. W przypadku startu zawodnika w konkurencji karabin, w dwóch klasach sprzętowych do klasyfikacji generalnej zawodów liczone są punkty uzyskane w klasie open.
6. W konkurencji karabin etap A odbywa się w postawie leżąc, z łokci w taki sposób aby żaden element broni ani też dłonie strzelca nie dotykały podłoża.
7. W przypadku stwierdzenia: w etapie A więcej niż 10 przestrzelin w tarczy a w etapie B oddania strzału po upływie wyznaczonego czasu, odejmowane jest trafienie o najwyższej punktacji za każdą dodatkową przestrzelinę/strzał.
8. Złamanie zasad rozgrywania konkurencji będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów.
9. Naruszenie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów  w konkurencji odpowiedniej dla każdego rodzaju broni na której nastąpiło naruszenie.
10. Powtórne naruszenie zasad bezpieczeństwa lub ich złamanie będzie skutkowało dyskwalifikacją z zawodów.

KONKURENCJE:

1. Pistolet ( rewolwer) centralnego zapłonu. (Pcz) – 1 klasa sprzętowa – OPEN

     Etap A – strzelanie statyczne

odległość: 25 metrów
postawa : stojąca
cel: tarcza pierścieniowa TS 2
liczba amunicji: 15 szt. amunicji w 2 seriach – próbna 5 szt., oceniana 10 szt.
czas:  seria próbna  1 minuta, seria oceniana - 1 minuta.

       Etap B – strzelanie szybkie

odległość: 12 metrów
postawa : stojąca
cel: tarcza TS 10 ( czarny francuz z prostokątem centralnym za 10 pkt.)
liczba amunicji: dowolna – magazynki ładowane nabojami po 5 sztuk
czas:  20 sekund
stan broni: w kaburze z podpiętym magazynkiem, nieprzeładowana.
Zasady rozegrania etapu:
zawodnik po sygnale start dobywa broń, przeładowuje ją i ostrzeliwuje tarczę
TS 10, samodzielnie zmieniając magazynki w dowolnym momencie. Ostatnie 5 sekund czasu odliczane jest na głos przez sędziego. Po komendzie stop zawodnik pod nadzorem sędziego rozładowuje broń.

2. Karabin centralnego zapłonu. (Kcz)
- klasa sprzętowa – STANDARD – mechaniczne przyrządy celownicze
- klasa sprzętowa – OPEN – dowolne przyrządy, w tym kolimatory i lunety.

     Etap A – strzelanie statyczne

odległość: 100 metrów
postawa : leżąca „z łokci”
cel: tarcza pierścieniowa TS 2
liczba amunicji: 15 szt. amunicji w 2 seriach – próbna 5 szt., oceniana 10 szt.
czas:  seria próbna  1 minuta, seria oceniana - 1 minuta.

       Etap B – strzelanie szybkie

odległość: 50 metrów
postawa : stojąca
cel: tarcza TS 9 ( biały francuz z prostokątem centralnym za 10 pkt.)
liczba amunicji: dowolna – magazynki ładowane nabojami po 5 sztuk
czas:  20 sekund.
stan broni: trzymana pod katem 45 stopni w kierunku ziemi, z podpiętym magazynkiem, nieprzeładowana ( zamek zaryglowany, w przednim położeniu)
Zasada rozegrania etapu:
Zawodnik po sygnale start przeładowuje broń i ostrzeliwuje tarczę TS 9, samodzielnie zmieniając magazynki. Ostatnie 5 sekund czasu odliczane jest przez sędziego. Po komendzie stop zawodnik pod nadzorem sędziego rozładowuje broń.3. Strzelba (ST) – 1 klasa sprzętowa OPEN
Ładowanie broni następuje wyłącznie pod nadzorem sędziego.

Etap A – strzelanie statyczne

odległość: 40 - 50 metrów
postawa: stojąca
cel: tarcza kartonowa LS ( 76x40 cm), liczona: pole Alfa -10 pkt., pole C i D 5 pkt.
cele metalowe – gong którego trafienie warunkuje ostrzał  kolejnych celów
oraz poper za którego trafienie przyznawane jest 20 pkt.
liczba amunicji: 10 szt. typu breneke, slug
czas: seria oceniana - 1 minuta.
Stan broni: załadowana zabezpieczona
Zasada rozegrania etapu:
Zawodnik po sygnale start ostrzeliwuje najpierw gong na odległości 40 m., następnie poper na odległości 45 m., a następnie tarcze na odległości 50 m. Ostrzelanie tarczy może nastąpić wyłącznie po uprzednim trafieniu gongu. Ostatnie 5 sekund czasu odliczane jest przez sędziego. Po komendzie stop zawodnik pod nadzorem sędziego rozładowuje broń.

       Etap B – strzelanie szybkie

odległość:  10 - 15 metrów
postawa : stojąca
cele metalowe ( płytki): 13 szt.
amunicja: śrutowa, ilość dowolna
       czas: 20 sekund
Stan broni: załadowana 2 nabojami i zabezpieczona
Zasady:
Ostrzał celów następuje z jednego miejsca. Pozycja startowa to strzelba załadowana 2 szt. amunicji, zabezpieczona i trzymana pod kątem 45 stopni w kierunku ziemi. Pozostała amunicja na stole lub w ładownicach.  START i STOP następuje na sygnał timera IPSC. Ładowanie magazynków broni może nastąpić w trakcie strzelania, po oddaniu conajmniej jednego strzału w kierunku celu.
Ocenianie:  10 pkt. za zestrzelenie ( przewrócenie)  każdego celu.
Trafienie celu po komendzie STOP  nie będzie zaliczone do wyniku.Organizator NIE ZAPEWNIA broni i amunicji.
Organizator zapewnia ciepły poczęstunek.

Sędziowie zawodów oraz pomocnicy na osiach odbywają strzelanie w dniu zawodów w godz. 8.00 – 9.30, oceniani przez sędziego głównego zawodów.

 

Klasyfikacja generalna BRASS

1. Krycki Marek

2. Kapuściński Wojciech

3. Urbaniak Sławomir

 

 Pełne wyniki wszystkich zawodników tutaj

GTS BRASS

Gorzowskie Towarzystwo Strzeleckie „B.R.A.S.S.” powstało w 2011 roku. Założycielami Stowarzyszenia są ludzie w różnym wieku, wykonujący różne zwody, których łączy jedna pasja… szeroko pojęte strzelectwo...

Gorzowskie Towarzystwo Strzeleckie BRASS